• Sint's verjaardag was een feest
  • Sint's verjaardag was een feest
  • Sint's verjaardag was een feest
  • Sint's verjaardag was een feest
  • Sint's verjaardag was een feest
  • Sint's verjaardag was een feest

Sint's verjaardag was een feest

Vergezeld van twee Pieten kwam Sint op zijn verjaardag langs op de Arcade en ontving in de sportzaal de kinderen van de Arcade.

Natuurlijk leek alles weer niet vlekkeloos te verlopen, toen bij aankomst van 'Opa-Piet' er geen spoor te bekennen was van Sint en de andere Piet. Gelukkig bleken die al binnen in school te zijn en kwamen bij het zien van Opa-Piet op het plein naar beneden gesneld. Maar opa wilde niet gezien worden en nam meteen de benen. Kennelijk  leek hij wel aan te voelen dat zijn plan om opadag te vieren in plaats van Sint's verjaardag niet gewaardeerd zou gaan worden! Gelukkig is alles goed gekomen en kon Sint met zijn beide Pieten bij de kinderen in de sportzaal langs en had hij ook nog even tijd om in de hogere groepen dag te zeggen en pepernoten uit te delen.