Huiswerk Olifanten


Denk aan BLOON en NB XL, de tekst en de woordenschat !!


15 oktober :
spelling

17 oktober : 
rekenen