Vergaderdata 2020 - 2021

Dit schooljaar vergaderen we op de volgende data:
vergaderschema volgt zo spoedig mogelijk.

6 oktober

Aanvang van de vergaderingen 19.30 uur., plaats obs de Arcade