Vergaderdata 2019 - 2020

Dit schooljaar vergaderen we op de volgende data:

10 september
5 november
23 januari
10 maart
16 april
19 mei
25 juni
7 juli   

Aanvang van de vergaderingen 19.30 uur., plaats obs de Arcade