• 10,9,8.......START!

10,9,8.......START!

De Roomburg Rollatorrace, georganiseerd door de leerlingen van groep 8, was een groot succes!

Op initiatief van de combinatiefunctionaris en beheer van de Arcade werden de leerlingen van de groepen 8 enkele weken geleden door  middel van een brainstormsessie aan het werk gezet om een evenement voor ouderen uit de wijk op poten te zetten. De Roomburg Rollatorrace, een estafetteloop van 1,2 km door de wijk, speciaal bedoeld voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Daaraan voorafgaand een prestatieloop voor de groepen 7 en 6. Aan alles was gedacht. Hoogtepunt was de aftrap van de rollatorrace en het moment dat Marleen Damen, wedhouder jeugd in leiden, het officiële startschot gaf. Verbeten gezichten bij de deelnemers, die hun gekleurde estafettestokje alvast voorwaarts hielden om het bij de wisselpunten maar zo snel mogelijk over te kunnen dragen aan de volgende loper. De teams bestonden steeds uit drie deelnemers: ouderen uit de wijk en leerlingen van de Arcade. Na een enorm spannende race kwam uiteindelijk het team van mevrouw Cortes, geduwd door Bert Buirma (directeur van Roomburgh) en de leerlingen Deirdre en Ela als eerste binnen. In de Arcade werd er na afloop koffie gedronken, verzorgd door de leerlingen van de catering en werden de prijzen en oorkondes uitgereikt. Dat er bij de organisatie van een dergelijk evenement heel veel komt kijken, weten de leerlingen van groep 8 nu als geen ander1