• drijven en zinken
  • drijven en zinken
  • drijven en zinken
  • drijven en zinken
  • drijven en zinken
  • drijven en zinken

drijven en zinken

Na een voorbereidende les over drijven en zinken, mochten de kinderen in groepjes een bootje bouwen. De bootjes werden vervolgens ter water gelaten en verzwaard met allerlei gereedschap. Alle bootjes bleven drijven!

Onze stagiaire