• Move-dag in voorbereiding

Move-dag in voorbereiding

Met MOVE brainstormen de deelnemers van de jeugdwijkraad over de organisatie van de sportmiddag in maart.

Eind maart zal er door de leerlingen van de wijk jeugdraad een sportmiddag worden geörganiseerd. Dit evenement is de afsluiting van het project dat samen met de studenten van de stichting Move werd gedaan. De sportdag is de verbeelding van het inrichten van een klim- en speelpark in de wijk, het project dat de kinderen graag zouden willen laten uitvoeren naar aanleiding van de denk- en doesessies van de afgelopen maanden. Omdat de verwezenlijking van zo'n park een lange termijn project is, werd er besloten ook nu al iets leuks te organiseren. In groepjes pakken de leerlingen allen een deel van de organisatie op.