• Taakspel
  • Taakspel
  • Taakspel
  • Taakspel

Taakspel

Taakspel
We beginnen met Taakspel. In elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor. Praten tijdens de uitleg, naar buiten kijken tijdens het werken, wiebelen op de stoel. Doormiddel van taakspel gaan de kinderen zich aan de klassenregels houden. Op de foto’s zie je dat de groepjes kinderen samen een groepsposter maken waarop we kunnen aangeven wat de resultaten zijn.

Wat is Taakspel?
Taakspel is een interventie waardoor leerlingen zich aan klassenregels houden. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Zo ontstaat er een prettige sfeer in de klas.

Hoe werkt Taakspel?
Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht of docent bespreekt welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Alleen dan komen ze in aanmerking voor de beloning, die zij van te voren met elkaar afspraken. Deze week gaan ze bijvoorbeeld voor pepernoten en een kleurplaat als beloning. De leerkracht of docent deelt tijdens het spelen van Taakspel veel complimenten uit en negeert negatief gedrag zoveel mogelijk.

Achtergrond van Taakspel
De belangrijkste technieken uit deze theorie voor Taakspel zijn: gedragsinstructie (vertellen welk gedrag gewenst is), modelleren (leerlingen leren van elkaar), positieve bekrachtiging van gewenst gedrag (complimenteren/ belonen), afzwakken van ongewenst gedrag (door middel van een passende ‘boete’ er wordt een kaartje weggenomen door de juf), uitdoven van ongewenst gedrag (negeren) en visuele feedback van resultaten (op de teamposter)