• De leden van de ouderraad

De leden van de ouderraad

De ouderraad bestaat uit:

Oudergeleding: 
Jolanda van der Zwan (voorzitter),
Anne de Haas (penningmeester),
De leden: Lizzy de Bolster, Angela Bronsgeest, Mathilde van der Geer, Danielle Hartog, Simon Scheffer en Patricia Silvester.

Leerkrachtgeleding:
Marion Brakema en Tanja Ras

Het emailadres van de OR is or@obsdearcade.nl