Luizencontrole

De Ouderraad organiseert de luizencontroles. Na iedere vakantieperiode volgt er per klas een controle en indien nodig extra controle. Ook krijgt het kind een luizenzak op school om de jas in te stoppen, de kosten hiervan worden voldaan uit de ouderbijdrage. Indien er in de 8 jaar dat het kind op school zit een luizenzak vervangen moet worden dan zijn de kosten € 2,50 per zak.