• Sport & cultuur

Sport & cultuur

Combinatiefunctionaris
Graag wil ik mijzelf voorstellen als combinfunctionaris.

Dat wil zeggen, dat ik voor de brede school 'de Arcade' zoveel mogelijk kinderen kennis wil laten maken met allerlei vormen van bewegen. Of dat nu dans, handbal, korfbal, judo of yoga is.

Het doel van deze vormen van bewegen is dat kinderen bewegen en samen aan een resultaat werken leuk gaan vinden. Ook speelt de sociale ontwikkeling een belangrijke rol. Kinderen moeten leren omgaan met verlies en teleurstellingen leren verwerken.We hebben afgelopen schooljaren al veel gedaan. Dit zullen wij dit schooljaar voort zetten.

Visie op sport
Het doel is leren en bewegen. Met als resultaat dat een kind beter in zijn of haar vel zit. Lid is geworden van een lokale vereniging. De vrije tijd invult met een positieve en motiverende tijdsbesteding. Een fris, uitgerust en gemotiveerd kind is een waardevol lid van de maatschappij en zal betere leercapaciteiten hebben en daardoor betere resultaten op school bereiken.

Met vriendelijke groeten,

Sid Tanja