Onze visie en kernwaarden

In de visie op het onderwijs hanteren wij als uitgangspunt dat onze school een veilige school is waar kinderen en leerkrachten graag naar toe gaan en met plezier met en van elkaar veel leren. We dagen kinderen uit het beste in zichzelf naar boven te brengen. We versterken hun denken en menskracht door hen verantwoordelijkheid en een onderzoekende houding bij te brengen. Onze school staat open voor alle leerlingen die passen binnen het zorgprofiel en aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.

Onze kernwaarden zijn de kapstokken waaraan we ons onderwijs ophangen. Dit zijn de waarden die we van belang vinden om het Werken in Warmte en Waardering volledig tot zijn recht te laten komen.
Dit zijn:
-Op onze school heerst een professionele cultuur, waarbij we (kinderen en schoolteam) gericht zijn op    innovatie, talentontwikkeling en eigenaarschap.
-Op onze school hebben we, binnen onze mogelijkheden, oog voor het individuele kind.
-Op onze school zijn ouders/verzorgers belangrijk (ouders als partners).
-Op onze school gaan we uit van vertrouwen en verbinding.

Voor uitgebreide informatie zie de tegel "ouders" en "Schoolplan 2015-2019".